Skip to main content

Slimmer produceren

 

Om duurzame en economisch verantwoorde bedrijfsvoering te realiseren is het van groot belang voor productiebedrijven om slimmer te gaan produceren.

Slimmer produceren houdt in essentie in dat er juiste kennis aanwezig is om het productieproces en alle ondersteunende processen maximaal op elkaar af te stemmen. De transitie naar slimmer produceren kan op verschillende manieren.

Personeel ondersteunende technologieën

Personeel op meerder lagen binnen in organisatie profiteren van ondersteunende technologieën. Binnen de uitvoerende lagen van een organisatie kan er erg geprofiteerd worden van verbeterde informatievoorzieningen. Op de management en supervisor lagen binnen in een organisatie kunnen deze ondersteunende technologieën inzichten verbeteren waardoor er sneller, flexibeler en foutloos geschakeld of geproduceerd kan worden.

Data gedreven produceren

Data gedreven produceren houdt in dat data die uit eerder processen is gekomen slimmeren uitkomsten kunnen geven voor de toekomstige processen. Bestaande data geeft de mogelijkheid deze kennis te analyseren en (automatisch) toe te passen op opvolgende processen.

Digitaal verbonden produceren

Industriële IT biedt veel mogelijkheden waaronder digitaal verbonden produceren. Dit houdt in dat er de mogelijkheid is om slimmer te produceren omdat data en informatie snel gecommuniceerd, gevisualiseerd en opgeslagen kan worden binnen verschillende lagen binnen een organisatie.

Leave a Reply